Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności