Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Nauki Historyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych mają za zadanie zapoznanie doktorantów z problematyką badawczą z zakresu historii. Zajęcia umożliwiają doktorantom zbieranie materiałów źródłowych, a więc pracę z zakresu heurystyki. Następnie zajęcia umożliwiają interpretację zebranych materiałów, a więc dają możliwości poznania podstawowych tendencji w zakresie metodologii historii , a przede wszystkim hermeneutyki.
Polityka Prywatności