Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Matematyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie z matematyki pod kierunkiem specjalistów z następujących dziedzin: algebra, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, geometria, równania różniczkowe, statystyka matematyczna, teoria prawdopodobieństwa, teoria mnogości, teoria modeli, topologia. Najaktywniejszym naukowo doktorantom oferujemy dodatkowe atrakcyjne stypendia i staże w wielu ośrodkach matematycznych na świecie.
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
Autor: Hugo Steinhaus
Matematyka
Nie przeczy się więc tu wielkiej roli, jaką we współczesnej matematyce odgrywały systemy niezinterpretowane. Jest to ogon, który zaczął machać psem.
Autor: Willard Van Orman Quine
Matematyka
Matematyka – to bardziej czynność niż nauka.
Autor: Luitzen Egbertus Jan Brouwer
Polityka Prywatności