Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Geologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko

Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii. Studia to indywidualna praca badawcza doktorantów prowadzona pod opieką doświadczonych uczonych. Instytut prowadzi prace badawcze w szerokim spektrum nauk geologicznych.

Szczegółowe informacje o profilu badawczym instytutu, aktualnie realizowanych projektach badawczych i zainteresowaniach naukowych profesorów można znaleźć na stronie www.ing.uni.wroc.pl.

Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Polityka Prywatności