Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Historia sztuki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Wydział Historyczny
Wydział Historyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia sztuki
Historia sztuki (niem. Kunstgeschichte) – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej (sztuki stosowanej).
Historia
(Gdyby) nos Kleopatry (był krótszy, inne byłyby losy świata)
Le nez de Cleopatre (s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait change) (fr.)
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel
Historia
Historia jest powieścią, która się zdarzyła.
Autor: Jules de Goncourt

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności