Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Geologii
Wydział Geologii
dziedzina nauk o Ziemi
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności