Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bibliologia i informatologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dziedzina nauk humanistycznych
Informatologia
Informatologia (nauka o informacji, ang. information science) – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiada jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii, korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.

Studia w Warszawie


Studia w sąsiednim województwie
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności