Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Teologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Mają one formę studiów stacjonarnych. Trwają cztery lata (8 semestrów). Są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich ad licentiam (2 lata, 4 semestry) pozwala uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra teologia) stanowiący – zgodnie z konstytucją apostolską Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2 – wymóg do stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W ramach studiów doktoranckich prowadzone są cztery sekcje: teologii biblijnej, teologii systematycznej, teologii duchowości oraz teologii pastoralnej. Doktorant zdobywa wiedzę teologiczną w zakresie interesującej go sekcji teologicznej. Studia doktoranckie z zakresu teologii służą pogłębionemu poznaniu bogatego dziedzictwa religijno-kulturowego chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem teologii katolickiej i nauczania doktrynalno-społecznego Kościoła katolickiego. Podczas studiów doktoranci poznają Pismo Święte w oparciu o najnowsze wyniki badań i odkryć naukowych, zgłębiają dogmatyczno-moralne nauczanie Kościoła, relacje zachodzące między wiarą religijną a poznaniem naukowym, związek wiary katolickiej z życiem społecznym i gospodarczym.
Teologia
Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga (lub bogów). Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy łac. fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia.
Teologia
Nie istnieje absurd, którego nie broniłby jakiś teolog.
Autor: Juan de Mariana
Teologia
Szatani są lepszymi teologami niż my. A jednak, chociaż w rzeczach Bożych niejedno mogą więcej wiedzieć – są szatanami. Jest to wiedza, która nic nie pomoże.
Autor: św. Maksymilian Maria Kolbe
Polityka Prywatności