Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Toruń, Polska

Socjologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia doktoranckie z zakresu socjologii ukierunkowane są na poszerzanie wiedzy z dyscyplin pokrewnych i naukoznawstwa, na doskonalenie warsztatu badań socjologicznych, poznanie metodologii nauk społecznych oraz pogłębienie samodzielności w realizacji pracy badawczej. Ich celem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu socjologii zdobywa wiedzę o celach pracy naukowej, o roli uniwersytetów w kulturze i otoczeniu społecznym. Nabywa kompetencje na poziomie wymaganym od pracownika nauki i nauczyciela akademickiego.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności