Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki o zdrowiu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o zdrowiu mają formę studiów stacjonarnych. Czas trwania wynosi 4 lata (8 semestrów). O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub magistra. Głównym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej wiedzy z wybranych obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Koncepcja programu studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, umożliwia nie tylko wyjaśnianie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, środowiskiem i stylem życia, ale przede wszystkim pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia, jakości życia oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Moduły kształcenia zawierają przedmioty z zakresu: dydaktyki szkoły wyższej rozwijające umiejętności dydaktyczne, pracy naukowej kształtujące umiejętności zawodowe pracownika naukowego, interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia o charakterze podstawowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, postępu medycyny i nauk o zdrowiu o charakterze szczegółowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, języka angielskiego w praktyce, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, praktyki zawodowe (dydaktyczna i naukowa).
Polityka Prywatności