Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki medyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu jest przygotowanie lekarzy oraz absolwentów innych kierunków biologiczno-medycznych takich jak m.in. fizjoterapia, biotechnologia czy psychologia, do samodzielnej pracy naukowej oraz dydaktycznej oraz uzyskanie przez doktoranta stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Studia doktoranckie stwarzają warunki prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie, dają możliwość współpracy naukowej w zespołach badawczych oraz przygotowania publikacji naukowych. Program studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, praktykę w zakresie dydaktyki naukowej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora pomocniczego. Uczestnicy Studiów Doktoranckich mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz granty i stypendia dla realizacji programów badawczych.
Polityka Prywatności