Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Medycyna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna mają formę studiów stacjonarnych. Czas trwania wynosi 4 lata (8 semestrów). O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub magistra. Głównym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej wiedzy z wybranych obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Koncepcja programu studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, umożliwia nie tylko wyjaśnianie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, środowiskiem i stylem życia, ale przede wszystkim pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia, jakości życia oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Moduły kształcenia zawierają przedmioty z zakresu: dydaktyki szkoły wyższej rozwijające umiejętności dydaktyczne, pracy naukowej kształtujące umiejętności zawodowe pracownika naukowego, interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia o charakterze podstawowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, postępu medycyny i nauk o zdrowiu o charakterze szczegółowym dla dziedziny, w której prowadzone są studia doktoranckie, języka angielskiego w praktyce, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, praktyki zawodowe (dydaktyczna i naukowa).
Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.
Autor: Simon Flexner
Medycyna
Kiedy widzi się, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć?
Autor: Jean-Paul Sartre
Medycyna
Zrozumiałem już, że stałem się złym pacjentem, pacjentem, który podważa wiarę w nieograniczone możliwości medycyny.
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Polityka Prywatności