Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Informatyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki prowadzone są przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszaw­skiego przy udziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia trwają cztery lata i odbywają się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego.

Program studiów jest elastycznie dostosowywany do zainteresowań doktoranta i tematyki jego przyszłej pracy doktorskiej.

Do zajęć obowiązkowych należą:

  1. wykłady monograficzne - 60 godzin wykładów i 2 egzaminy rocznie, przez pierwsze 2 lata studiów,
  2. wykłady z dyscypliny kierunkowej - 60 godzin wykładów i 2 egzaminy rocznie, przez pierwsze 2 lata studiów,
  3. seminarium doktoranckie - 30 godz. semestralnie przez cały okres studiów, z zaliczeniem po każdym roku,
  4. wykład z przedmiotu dodatkowego - 60 godz.
  5. sześciosemestralne konwersatorium specjalistycznego jęz. angielskiego z zaliczeniem po każdym semestrze - razem 90 godz.
  6. konwersatorium Metodologia i rozwój warsztatu pracy matematyka - 15 godz.
  7. prowadzenie lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godzin w całym czteroletnim okresie studiów.

Absolwent Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie informatyki realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie tych zagadnień szeroko rozumianej informatyki, które mieszczą się w dziedzinie nauk matematycznych.

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Polityka Prywatności