Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie z zakresu historii przygotowują słuchaczy do samodzielnej pracy naukowej w zakresie nauk historycznych. W czasie studiów doktoranci mogą korzystać z opieki naukowej pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, Katedry Historii sztuki i Kultury UMK. Program Studiów Doktoranckich w zakresie historii uwzględnia zajęcia o charakterze podstawowym dla nauk humanistycznych, blok zajęć kształcących umiejętności zawodowe, zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu nauk historycznych oraz zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne i praktyki zawodowe. Studia trwają 8 semestrów i w czasie ich trwania należy uzyskać 56 punktów ECTS.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Polityka Prywatności