Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filozofia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie z zakresu filozofii zapewniają możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy filozoficznej, pozwalają uzyskać nowe, specjalistyczne umiejętności oraz unikatowe kompetencje. Doktoranci, pod opieką kadry profesorskiej, mogą między innymi uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w zakresie historii filozofii, etyki, estetyki, filozofii polityki, antropologii, teorii poznania i kognitywistyki. Instytut Filozofii UMK w ramach programu studiów doktoranckich zapewnia wysoko wyspecjalizowane kursy, praktykę dydaktyczną, możliwość podjęcia współpracy przy realizacji grantów oraz zadań badawczych i wydawniczych. Doktoranci mogą uczestniczyć w oferowanych w Instytucie Filozofii programach międzynarodowych, pozyskiwać granty i ubiegać się o liczne stypendia. Więcej informacji dotyczących, zawierających regulamin oraz program studiów, a także szczegółowy opis specyfiki badawczej i dydaktycznej Instytutu Filozofii UMK znaleźć można na stronie internetowej: http://www.filozofia.umk.pl
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Filozofia traktuje o sprawach wiecznych, a kto ma do niej pęd, ten myśli o niej stale: w okopach czy na plaży, przy biurku czy na balu, w kinie, na spacerze. Dotyczy to zresztą nie tylko filozofii, lecz wszelkiej myśli prawdziwie naukowej. Taka myśl jest pasją, człowiek jest nią jakby opętany. Zapytano kiedyś Newtona, jak doszedł do swoich wielkich odkryć fizycznych. Odpowiedział: by continuous thinking, „przez nieustanne myślenie”. Dla umysłów twórczych do rzecz zwyczajna, takie po prostu są.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Wolniewicz. Zdanie własne, wywiad Tomasza Sommera
Filozofia
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią.
Autor: Tadeusz Kotarbiński
Filozofia
Czyż nie często powstaje sytuacja, w której filozofia zakazuje komuś filozofowania?
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Polityka Prywatności