Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filozofia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie z zakresu filozofii zapewniają możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy filozoficznej, pozwalają uzyskać nowe, specjalistyczne umiejętności oraz unikatowe kompetencje. Doktoranci, pod opieką kadry profesorskiej, mogą między innymi uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w zakresie historii filozofii, etyki, estetyki, filozofii polityki, antropologii, teorii poznania i kognitywistyki. Instytut Filozofii UMK w ramach programu studiów doktoranckich zapewnia wysoko wyspecjalizowane kursy, praktykę dydaktyczną, możliwość podjęcia współpracy przy realizacji grantów oraz zadań badawczych i wydawniczych. Doktoranci mogą uczestniczyć w oferowanych w Instytucie Filozofii programach międzynarodowych, pozyskiwać granty i ubiegać się o liczne stypendia. Więcej informacji dotyczących, zawierających regulamin oraz program studiów, a także szczegółowy opis specyfiki badawczej i dydaktycznej Instytutu Filozofii UMK znaleźć można na stronie internetowej: http://www.filozofia.umk.pl
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią.
Autor: Tadeusz Kotarbiński
Filozofia
Czym jestem? Co powinienem robić? W co mogę wierzyć i czego mogę się spodziewać? Do tego sprowadza się wszystko w filozofii.
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Filozofia
Czyż nie często powstaje sytuacja, w której filozofia zakazuje komuś filozofowania?
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Polityka Prywatności