Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Toruń, Polska

Bibliologia i informatologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Studia doktoranckie z zakresu bibliologii, dzięki którym absolwenci uzyskują stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, trwają cztery lata. Słuchacze w tym czasie przygotowują rozprawę doktorską, realizują program obejmujący zajęcia o charakterze podstawowym dla nauk humanistycznych i szczegółowym w zakresie bibliologii i informatologii oraz poszerzają umiejętności zawodowe i odbywają praktyki. Podejmowane tematy badawcze dotyczyć mogą między innymi: czytelnictwa, edytorstwa i sztuki książki, współczesnego rynku wydawniczego, dziejów prasy, biblioterapii, informatologii, współczesnego bibliotekoznawstwa i nowych technologii w bibliotekach.
Informatologia
Informatologia (nauka o informacji, ang. information science) – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiada jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii, korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.
Polityka Prywatności