Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Archeologia

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie w zakresie archeologii przewidują 4-letnią realizację programu kształcenia. W trakcie studiów doktoranci nie tylko poszerzają posiadany zasób wiedzy, rozwijają umiejętności badawcze, ale także zyskują przygotowanie do pracy dydaktycznej. Zakładanym celem studiów w instytucie Archeologii jest przygotowanie przez ich uczestnika rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.
Archeologia - z greckiego jest to połączenie dwóch słów: ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary oraz -λογία -logiā – nauka, mowa. Jest to nauka odtwarzająca przeszłość społeczno-kulturową człowieka.