Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
dziedzina nauk humanistycznych
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Rzeszowie

Studia w sąsiednim województwie
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności