Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
dziedzina nauk humanistycznych
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Rzeszowie

Studia w sąsiednim województwie
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności