Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Zootechnika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Zootechnika
Zootechnika – nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.
Polityka Prywatności