Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Etnologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
dziedzina nauk humanistycznych
Etnologia
Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Terminy te często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi
uniwersalny.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności