Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Biofizyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dziedzina nauk biologicznych
Biofizyka
Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych nierozerwalnie wiąże się z biochemią. Dlatego też wyznaczenie ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma działami naukowymi jest często niemożliwe.

Studia w Łodzi
uniwersalny.jpg

Studia w sąsiednim województwie
boks_podyplomowe.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności