Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie:

 • andragogiki,
 • dydaktyki,
 • historii wychowania i pedagogiki porównawczej,
 • pedagogiki kultury,
 • pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • pedagogiki społecznej,
 • pedeutologii i edukacji zdrowotnej.
 • psychopedagogiki specjalnej,
 • socjopedagogiki specjalnej,
 • teorii wychowania.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności