Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Matematyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne

Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość przygotowania rozpraw doktorskich z następujących dziedzin matematyki:

  • analiza zespolona,
  • nieliniowa analiza funkcjonalna,
  • teoria przestrzeni Banacha,
  • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
  • geometria różniczkowa,
  • fizyka matematyczna,
  • teoria ośrodków losowych,
  • kryptografia i teoria kodowania,
  • podstawy teoretyczne i zastosowania informatyki.
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość.
Autor: Roman Sikorski
Matematyka
Małżeństwo ze stanowiska matematycznego jest równaniem o dwóch niewiadomych.
Autor: Seweryn Eugeniusz Barbag
Matematyka
Liczby urojone są cudownym wzlotem Ducha Bożego; są one pomostem łączącym byt z niebytem.
Autor: Leonhard Euler
Polityka Prywatności