Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kulturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Problematyka badawcza na studiach doktoranckich z zakresu kulturoznawstwa obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia kulturoznawcze, w tym m.in.:

  • komunikację kulturową,
  • teorię kultury,
  • kulturę współczesną,
  • kulturę tradycyjną i typu tradycyjnego,
  • kulturę masową,
  • historię kultury i sztuki,
  • zagadnienia wielokulturowości,
  • filmoznawstwo,
  • judaistykę.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności