Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Lublin, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie historii obejmuje:
  • historię starożytną,
  • historię Polski średniowieczną,
  • historię powszechną średniowieczną,
  • historię Polski nowożytną (XVI-XVIII w.),
  • historię powszechną nowożytną (XVI-XVIII w.),
  • historię Polski XIX w.,
  • historię powszechną XIX w.,
  • historię najnowszą Polski,
  • historię powszechną najnowszą,
  • metodologię historii.

W Instytucie Historii doktoranci, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czynnie uczestniczą w pracach badawczych i nabywają praktykę w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich. Doktoranci, realizując program studiów, mogą uczestniczyć w innych formach aktywności naukowej przez udział np. w pracy kół naukowych, w publikacji rezultatów badań, w konferencjach. Studia doktoranckie prowadzą do napisania rozprawy doktorskiej, jej obronienia i otrzymania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Polityka Prywatności