Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Chemia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko

Prowadzone przez Wydział Chemii Studia Doktoranckie mają już 15-letnią tradycję. Studia pozwalają w ciągu 4 lat uzyskać stopień naukowy doktora w zakresie takich specjalności chemii, jak:

  • chemia nieorganiczna,
  • chemia organiczna,
  • chemia fizyczna i teoretyczna,
  • chemia analityczna.

Poza pracą naukową Słuchacze Studiów Doktoranckich uczestniczą w zajęciach, których treści rozszerzają wiedzę nie tylko w dziedzinie prowadzonych badań, ale także dają szersze spojrzenie na problemy współczesnej chemii. Studia Doktoranckie przygotowują wysokiej klasy specjalistów zdolnych znaleźć miejsce pracy w placówkach naukowych, dydaktycznych i w przemyśle.

Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Chemia
Życie to tylko chemia. Tu kropla, tam strużka, a wszystko się zmienia. Niewielki łyk sfermentowanych soków i nagle człowiek zdolny jest przeżyć kolejne parę godzin.
Autor: Terry Pratchett, Straż! Straż!
Chemia
Nie, ta sztuczka się nie uda… Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.
Autor: Albert Einstein
Polityka Prywatności