Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Biotechnologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Celem studiów jest kształcenie kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach III stopnia w zakresie biotechnologii.

Absolwent studiów biotechnologicznych trzeciego stopnia jest przygotowany do pracy naukowej w jednostkach naukowych oraz badawczych. Wiedza i umiejętności laboratoryjne zdobyte na tym etapie kształcenia pozwalają również na podjęcie zatrudnienia w specjalistycznych placówkach medycznych i diagnostycznych.

Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Polityka Prywatności