Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Biologia

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne

Celem studiów jest kształcenie kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach III stopnia w zakresie biologii.

Absolwent studiów biologicznych trzeciego stopnia jest przygotowany do pracy naukowej w jednostkach naukowych oraz badawczych. Wiedza i umiejętności laboratoryjne zdobyte na tym etapie kształcenia pozwalają również na podjęcie zatrudnienia w specjalistycznych placówkach medycznych i diagnostycznych.