Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Prawo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Absolwent studiów doktoranckich zna najnowsze pojęcia, teorie i problemy badawcze dyscypliny nauki właściwej obszarowi prowadzonych badań. Te umiejętności dają możliwość rozwoju kariery naukowej w szkolnictwie wyższym i nie tylko. Ugruntowana wiedza prawnicza daje olbrzymie możliwości działalności w zawodach prawniczych. Absolwent studiów doktoranckich ma również przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej, i samorządowej, organizacjach międzynarodowych itp.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Prawo
Natura nie łamie swych praw.
Autor: Leonardo da Vinci
Polityka Prywatności