Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

PhD Programme in Biology (Nauki biologiczne)

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
Polityka Prywatności