Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauki o zdrowiu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Absolwent studiów doktoranckich, niezależnie od ukończenia rozprawy doktorskiej, ma specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk o zdrowiu, jest przygotowany do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej, a ponadto ma umiejętności przydatne w pracy poza uczelnią wyższą, w tym: zbieranie i przetwarzanie danych i informacji, analiza statystyczna z wnioskowaniem, ocena dowodów naukowych, a także umiejętność pracy w zespole.
Polityka Prywatności