Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauki o polityce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Absolwent studiów doktoranckich powinien być osobą dobrze przygotowaną do prowadzenia badań naukowych, w oparciu o rozwinięty warsztat naukowy, z nawykiem do ciągłej refleksji nad metodami poznawania rzeczywistości oraz w pełni zdolną, dzięki sporej już praktyce, do prowadzenia dydaktyki w zakresie przewidzianym dla młodszych pracowników nauki. Znajomość dorobku badawczego, w połączeniu z wiedzą o burzliwie zmieniającej się tej części rzeczywistości, która jest przedmiotem badań kierunków studiów prowadzonych w Instytucie, rozwinięte i pogłębione podczas studiów doktoranckich, powinny mu dać (lub wzmocnić) skłonność do ciągłego przewartościowywania – uznawanych za prawdziwe -twierdzeń. Absolwent studiów doktoranckich powinien być zdolny do podjęcia samodzielnie dalszych badań naukowych lub do twórczego udziału w różnych dziedzinach praktyki społecznej, dla których posiadana przezeń wiedza jest istotna i użyteczna.
Polityka Prywatności