Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności