Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauki o Ziemi i środowisku (Nauki o Ziemi i Środowisku)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
Polityka Prywatności