Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nauki farmaceutyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Studia doktoranckie na Wydziale Farmacji są studiami stacjonarnymi, trwającymi 4 lata. Absolwent Studiów Doktoranckich zdobywa wiedzę na temat metod (badania in vivo i in vitro, modele farmakologiczne, narządy izolowane, badania receptorowe, alternatywne metody badawcze, metodologia badań ADME) i technik (elektroforeza kapilarna, LC-MS, HPLC, spektroskopia rezonansu jądrowego oraz obrazowanie metodami rezonansu magnetycznego, cytometria przepływowa) badawczych stosowanych w rozwiązywaniu różnych problemów spotykanych w farmacji – metod stosowanych w badaniach eksperymentalnych oraz obliczeniowych związanych z lekiem, od etapu projektowania struktur biologicznie aktywnych z uwzględnieniem mechanizmu oczekiwanego działania po badania nad lekiem, jego analityką, postacią oraz losami w organizmie. Studenci zdobywają umiejętność korzystania z literatury światowej, formułowania tematu badań, ich projektowania i realizacji, opracowania wyników, prezentacji w czasie zjazdów naukowych i w formie patentów lub publikacji. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej, posiadają szeroką wiedzę na temat leków i ich aktywności, mogą być cenionymi pracownikami przemysłu farmaceutycznego, aptek otwartych lub klinicznych oraz laboratoriów kontroli jakości leków.
Polityka Prywatności