Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej – Cognes

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności