Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Medycyna

Medicine

Język: angielski Studia w języku
Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Medycyna: pieniądze i życie.
Autor: Karl Kraus
Medycyna
Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu.
Autor: Owidiusz
Medycyna
Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie.
Autor: Publius Iuventius Celsus
Polityka Prywatności