Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kulturoznawstwo

Cultural Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności