Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka

Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia doktoranckie z informatyki oferują możliwości prowadzenia badań naukowych na poziomie światowym pod opieką doświadczonych i kompetentnych promotorów. Ukoronowaniem tych badań jest praca doktorska z zakresu informatyki stosowanej. Doktorantom oferowane są 4 kursy: zaawansowane modele teorii języków formalnych i automatów, statystyczne systemy uczące się, zaawansowane metody przetwarzania obrazów i sygnałów, komunikacja i projektowanie wizualne; oraz seminaria naukowe dotyczące wybranych działów informatyki.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Polityka Prywatności