Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Fizyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Absolwent umie efektywnie korzystać z fachowej literatury naukowej opublikowanej zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych i zwykle część swojej aktywności naukowej realizuje w ramach takich zespołów. Absolwent posiada praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Zdobyte umiejętności zawodowe umożliwiają pracę w instytutach badawczych specjalizujących się w badaniach podstawowych jak też w zakresie różnorodnych zastosowań np. w pracach informatycznych czy też w laboratoriach przemysłowych.
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Fizyka
Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Przestańmy mówić o praktycznych „zastosowaniach” fizyki. Fizyka bowiem nie „znajduje” zastosowania w technice, fizyka s t w o r z y ł a technikę, jest jej źródłem i istotą. I fizyka ciągle tworzy nowe techniki.
Autor: Arkadiusz Piekara, Nayiaśnieyszemu y Naypotężnieyszemu Panu czyli o Nauki Horyzontach Dalekich
Fizyka
Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.
Autor: Albert Einstein
Polityka Prywatności