Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Chemia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie: chemii teoretycznej, fizykochemii powierzchni i układów zdyspergowanych, katalizy, fizykochemii ciała stałego, fizykochemii polimerów, elektrochemii, krystalochemii, syntezy organicznej, chemii koordynacyjnej, chemii analitycznej, chemii bionieorganicznej, biochemii. Absolwent studiów doktoranckich z chemii realizowanych na Wydziale Chemii UJ jest ekspertem w ramach tych aspektów, które mieszczą się w dziedzinie nauk chemicznych.
Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Nie, ta sztuczka się nie uda… Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.
Autor: Albert Einstein
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Polityka Prywatności