Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biologia (Instytut Zoologii)

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym. Absolwent studiów doktoranckich powinien zdobyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, opanować warsztat badawczy, w tym umiejętności analizy i interpretacji uprzednio zgromadzonych danych doświadczalnych. Studia 4 letnie powinny zakończyć się obroną pracy doktorskiej. W pracy tej doktorant winien wykazać się umiejętnościami rozwiązywania problemów naukowych, prawidłowej analizy danych, dyskutowania wyników oraz umiejętnością formułowania wniosków.