Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biologia (Instytut Nauk o Środowisku)

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym. Absolwent studiów doktoranckich powinien zdobyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, opanować warsztat badawczy, w tym umiejętności analizy i interpretacji uprzednio zgromadzonych danych doświadczalnych. Studia 4 letnie powinny zakończyć się obroną pracy doktorskiej. W pracy tej doktorant winien wykazać się umiejętnościami rozwiązywania problemów naukowych, prawidłowej analizy danych, dyskutowania wyników oraz umiejętnością formułowania wniosków.
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
Biologia
Największym nieszczęściem kobiet stało się równouprawnienie. Biologia, niestety, nie poszła z postępem.
Autor: Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać z mężczyzną
Biologia
Umysły i charaktery mężczyzn i kobiet rozjeżdżają się w kompletnie różne strony. Każdy ma swoje zdanie i twardo go broni, a tymczasem hormony buzują i choć się opieramy intelektem, w końcu wygrywa biologia. I nie wiemy, dlaczego ulegamy. To mocowanie się jest fascynujące. Potem rodzi się namiętność, która może się mienić rożnymi odcieniami. Gdy partnerzy mają żywy temperament, chęć zabawy i radości, to ich związek i seks też inaczej się układają. Czasem chciałbym zepchnąć w kąt nasz „intelektualizm” i zbliżyć się witalnością do człowieka epoki kamienia.
Autor: Ireneusz Czop, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 24 marca 2007
Biologia
(…) świat biologii niewiele różni się od świata ludzi w momencie, kiedy ci ludzie nie podlegają żadnym regułom i zasadom moralnym. Socjalne odruchy tych dzieci są zbliżone do odruchów stadnych.
Autor: Andrzej Celiński, wywiad, 2005
Polityka Prywatności