Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biofizyka

Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia doktoranckie z biofizyki na Wydziale FAIS UJ przygotują do prowadzenia w przyszłości samodzielnej pracy badawczej lub twórczej zarówno w sektorze akademickim jak i w wyspecjalizowanych gałęziach przemysłu (farmaceutycznego i medycznego) i rolnictwa.
Biofizyka - jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Opisuje procesy i przemiany, np.: procesy energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanikę ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka jest blisko związana z biochemią (organiczne struktury cząsteczkowe).
Wikipedia