Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biofizyka

Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia doktoranckie z biofizyki na Wydziale FAIS UJ przygotują do prowadzenia w przyszłości samodzielnej pracy badawczej lub twórczej zarówno w sektorze akademickim jak i w wyspecjalizowanych gałęziach przemysłu (farmaceutycznego i medycznego) i rolnictwa.
Biofizyka
Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych nierozerwalnie wiąże się z biochemią. Dlatego też wyznaczenie ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma działami naukowymi jest często niemożliwe.
Polityka Prywatności