Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biochemia, biofizyka, biologia

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Absolwenci uzyskują tytuł doktora nauk biologicznych. Absolwent studiów III stopnia posiada wszechstronną wiedzę z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Posługuje się nowoczesnymi technikami współczesnej biologii z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Jest w stanie samodzielnie zaplanować eksperymenty, wykonać je, krytycznie zinterpretować wyniki oraz w ich oparciu przygotować publikację naukową na międzynarodowym poziomie.
Biofizyka - jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Opisuje procesy i przemiany, np.: procesy energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanikę ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka jest blisko związana z biochemią (organiczne struktury cząsteczkowe).
Wikipedia