Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Astronomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Czteroletnie międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu astronomii są prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakres tematów naukowych możliwych do realizacji na studiach obejmuje szeroki zakres specjalności naukowych kadry Obserwatorium, zarówno obserwacyjnych, z zakresu modelowania numerycznego, jak i czysto teoretyczne. Główne realizowane tu zadania badawcze obejmują przykładowo zagadnienia radioastronomii (badania galaktyk i potężnych radioźródeł pozagalaktycznych), astrofizyki wysokich energii (obserwacje i modelowanie teoretyczne w zakresie rentgenowskim i gamma), astrofizyki obserwacyjnej w zakresie optycznym (układy podwójne gwiazd, dyski akrecyjne), kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej, zagadnienia aktywności Słońca i pogody kosmicznej, a w końcu modelowanie numeryczne procesów generacji pól magnetycznych i innych procesów astrofizycznych. Doktorant wykształcony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego to solidnie wyszkolony w wybranym zakresie astronomii/astrofizyki pracownik naukowy, posiadający publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i doświadczenia z zagranicznych staży naukowych i/lub międzynarodowych konferencji. Uzyskany w trakcie studiów doktoranckich dorobek zwykle daje możliwość kontynuacji kariery naukowej w ośrodkach astronomicznych na całym świecie. W niektórych specjalnościach uzyskuje się tu także szeroką znajomość metod numerycznych i informatycznych, umożliwiających znalezienie ciekawej pracy poza badaniami naukowymi.
Astronomia
Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
Astronomia
Pan Jezus nie powiedział: „Poślę wam Ducha Pocieszyciela, aby pouczył was o torach Słońca i Księżyca”. Chciał przecież ukształtować chrześcijan, a nie astronomów.
Autor: św. Augustyn, Contra Felicem manichaeum, I, 10.
Astronomia
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Astronomia
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
Autor: Jean-Jacques Rousseau
Polityka Prywatności