Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Astronomia

Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Czteroletnie międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu astronomii są prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakres tematów naukowych możliwych do realizacji na studiach obejmuje szeroki zakres specjalności naukowych kadry Obserwatorium, zarówno obserwacyjnych, z zakresu modelowania numerycznego, jak i czysto teoretyczne. Główne realizowane tu zadania badawcze obejmują przykładowo zagadnienia radioastronomii (badania galaktyk i potężnych radioźródeł pozagalaktycznych), astrofizyki wysokich energii (obserwacje i modelowanie teoretyczne w zakresie rentgenowskim i gamma), astrofizyki obserwacyjnej w zakresie optycznym (układy podwójne gwiazd, dyski akrecyjne), kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej, zagadnienia aktywności Słońca i pogody kosmicznej, a w końcu modelowanie numeryczne procesów generacji pól magnetycznych i innych procesów astrofizycznych. Doktorant wykształcony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego to solidnie wyszkolony w wybranym zakresie astronomii/astrofizyki pracownik naukowy, posiadający publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i doświadczenia z zagranicznych staży naukowych i/lub międzynarodowych konferencji. Uzyskany w trakcie studiów doktoranckich dorobek zwykle daje możliwość kontynuacji kariery naukowej w ośrodkach astronomicznych na całym świecie. W niektórych specjalnościach uzyskuje się tu także szeroką znajomość metod numerycznych i informatycznych, umożliwiających znalezienie ciekawej pracy poza badaniami naukowymi.