Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Ochrona środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dziedzina nauk biologicznych
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności