Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Wydział Filologiczny
dziedzina nauk humanistycznych
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Studia w woj. śląskim

Studia w sąsiednim województwie
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220_rekrutacja_od_czerwca.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności